Wiosna 2018

  • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
    Email:            jacek.suda@sgh.waw.pl

Ogłoszenia

Opis zajęć

  • Celem tego kursu jest zdobycie i rozwinięcie umiejętności i wiedzy niezbędnej do analizy problemów ekonomicznych. Wśród zagadnień poruszanych na kursie będą: zachowanie konsumentów, zachowanie firm w różnym otoczeniu rynkowym, efetkwyność gospodarki rynkowej, niedoskonałości rynku. W trakcie zajęć przeprowadzane będą eksperymenty.

    Podręcznik
    Hal R. Varian, Mikroekonoamia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne. PWN 2017 (wydanie IV)

Wykłady