[if IE 6]>

Wiosna 2019/2020

  • Wtorek ,     luty - czerwiec 2020 ::      Sala G235      ::   13:30 - 16:45

Wykładowcy

Ogłoszenia

Prace domowe

Wykłady

Opis zajęć

  • Głównym celem kursu jest wprowadzenie podstawowych technik konstruowania i rozwiązywania modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE).

    Na początku omówiony zostanie podstawowy model wzrostu (model Solowa). Następnie omawiany jest model wzrostu Ramseya, który stanowi naturalny punkt wyjścia do modelu RBC (Real Business cycle) - podstawę dla większości współczesnych modeli makroekonomicznych. Model (i jego rozszerzenia) zostaną wykorzystane do zilustrowania koncepcji równowagi ogólnej, kompletności rynku i technik rozwiązania. Zostanie również wykorzystany do pokazania niektórych właściwości cykli koniunkturalnych, a także ich wpływu na ceny aktywów i politykę makroekonomiczną.

Sylabus