[if IE 6]>

Zima 2023/2024

 • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
  Email:            jsuda@sgh.waw.pl
  Grupa 3 :     Poniedziałek       Aula III budynek G   13:30-15:00

Ogłoszenia

 • Egzamin (2. termin) odbędzie się w Auli III w budynyku G, 21 lutego 2024 r., 15:20-17:00
  Osobą prowadzącą będzie dr Adam Pigoń

Ćwiczenia

 • Grupy 31 i 33:    Wtorek    15:20-17:00     A-216
  Grupy 32:           Wtorek    17:10-18:50     A-216

Wykłady

Opis zajęć

 • Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii, w szczególności wprowadzenie do makroekonomii opartej na optymalizacji i podstawach mikroekonomicznych.

  Wśród zagadnień poruszanych na kursie będą: mikroekonomiczne podstawy decyzji podmiotów gospodarczych przekształcające się w zależności makroekonomiczne; zachowanie gospodarki w długim okresie; zachowanie gospodarki w cyklu koniunkturalnym; rola państwa w gospodarce.

Sylabus