[if IE 6]>

Zima 2022/2023

 • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
  Email:            jsuda@sgh.waw.pl
  Grupa 4 :     Poniedziałek       Aula I budynek G   13:30-15:00

Ogłoszenia

 • Kolokwium: poniedziałek, 5 grudnia 2022, 13:30-15:10, Aula I

Ćwiczenia

 • Grupy 41 i 43:    Wtorek    15:20-17:00     G-219
  Grupy 42 i 44:    Wtorek    17:10-18:50     G-219

Wykłady

Opis zajęć

 • Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii, w szczególności wprowadzenie do makroekonomii opartej na optymalizacji i podstawach mikroekonomicznych.

  Wśród zagadnień poruszanych na kursie będą: mikroekonomiczne podstawy decyzji podmiotów gospodarczych przekształcające się w zależności makroekonomiczne; zachowanie gospodarki w długim okresie; zachowanie gospodarki w cyklu koniunkturalnym; rola państwa w gospodarce.

Sylabus