Tracking with google analytics --> Makroekonomia II: Zima 2018/2019 [if IE 6]>

Zima 2018/2019

 • Jacek Suda i Paweł Kopiec,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
  Email:            jsuda@sgh.waw.pl
  Grupa 13 (SLLD):    Poniedziałek       Aula VI           13:30-15:00
  Grupa 18 (NLLP):    Środa                   Aula VI           15:30-17:00

Ogłoszenia

Ćwiczenia

 • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
  Email:            jsuda@sgh.waw.pl
  Grupa 130-131:    Wtorek    11:40-13:20     A-217
  Grupa 132-133:    Wtorek    13:30-15:10     A-217

 • Dominika Czyż
  Email:            czyz.dominika@gmail.com
  Grupa 182-183:    Środa   17:10-18:50     A-218
  Grupa 180-181:    Środa   19:00-20:40     A-218

Wykłady

Opis zajęć

 • Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii, w szczególności wprowadzenie do makroekonomii opartej na optymalizacji i podstawach mikroekonomicznych.

  Wśród zagadnień poruszanych na kursie będą: mikroekonomiczne podstawy decyzji podmiotów gospodarczych przekształcające się w zależności makroekonomiczne; zachowanie gospodarki w długim okresie; zachowanie gospodarki w cyklu koniunkturalnym; rola państwa w gospodarce..

Sylabus