[if IE 6]>

Zima 2021/2022

 • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej
  Email:            jsuda@sgh.waw.pl
  Grupa 11 :    Poniedziałek       Aula B           13:30-15:00

Ogłoszenia

 • Poprawa kolokwium: 17 stycznia 2022, 13:30-15:00

  Egzamin, termin 0 : 17 stycznia 2022, 13:30-15:00

Ćwiczenia

 • Grupy 26 i 28:    Wtorek    15:20-17:00     G-012
  Grupy 27 i 29:    Wtorek    17:10-18:50     G-012

Wykłady

Opis zajęć

 • Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami i modelami współczesnej makroekonomii, w szczególności wprowadzenie do makroekonomii opartej na optymalizacji i podstawach mikroekonomicznych.

  Wśród zagadnień poruszanych na kursie będą: mikroekonomiczne podstawy decyzji podmiotów gospodarczych przekształcające się w zależności makroekonomiczne; zachowanie gospodarki w długim okresie; zachowanie gospodarki w cyklu koniunkturalnym; rola państwa w gospodarce.

Sylabus