[if IE 6]>

Winter 2021

  • Monday ,    October 2021 - January 2022 ::      Room G205      ::   15:20 - 18:50

Lecturers

  • Krzysztof Makarski,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej

  • Jacek Suda,  Kolegium Analiz Ekonomicznych, Katedra Ekonomii Ilościowej i
    Email:            jacek.suda@sgh.waw.pl

Announcements

Homeworks (my part)

Lectures

Syllabus